VGT E.V. Vesayet Mahkemesi Kurulu Üyesi

BDB E.V. Federal Almanya Yasal Danışmanlar Birliği Üyesi

VEKİLLİK KANUNU

Mahkemelerce Atanmış

Hukuk Danışmanlık Bürosu

 • Hukuksal Danışman
 • Kayyum
 • Vesayet
 • Bilirkişi

Saliha Gülfirat

Hukuk Vekilin Görev Alanı

 • Kişinin Mal varlıklarının korunması doğrultusunda Mahkemenin verdiği kararın uygulanmasında.
 • Kişinin Resmi Dairelerde ve Mahkemelerde temsil edilmesinde.
 • Kişinin sağlığı ile ilgili haklarının korunması. Kişi eğer hastalığı yüzünden kendi kararlarını kendisi veremiyorsa mesela komaya girmişse, onun hakında karar verme durumu. Bunun için mehkemenin de bu kararı onaylaması gerekir.
 • Ev değiştirmişse ya da başka bir mekana taşınma düzenlemeleri kişinin iradesi ile olamıyorsa bunu vekil organize eder. Bunun için de mahkemenin bu kararları onaylaması gerekir. 
 • Kişinin Posta İşlemlerinin takip edilmesinde ve Posta Yazışmalarının düzenlenmesinde temsil edilmesi.
 • İkamete karar verme hakkı: Başka bir şekilde yaşamak istemesi, kişinin kendisinin karar veremeyeceği durumlarda taşınması v.s. Örneğin yaşlılar yurdu gibi konularda vekil karar verir.

Mahkemelerce Atanmış
Resmi Hukuk Danışmanlığı ve Vekilliği

Reşit olmuş bir kişi, eğer aşağıda belirtilen hastalıklara sahipse ve kendi resmi günlük görevlerini kendisi yapamayacak durumda ise ona velayet mahkemesi tarafından bir hukuki vekil tayin etme imkanı vardır.
Bu hastalıkları kısaca ruhsal, bedensel ve psikolojik olmak üzere 3 gruba ayırabiliriz.

 1. Ruhsal hastalıklar dediğimiz zaman; Alkol ve uyuşturucu bağımlılığı veya ağır depresyonlar gibi rahatsızlıklar bu grubun içine girer. 
 2. Bedensel hastalıklar dediğimiz zaman: Kişinin kendi gereksinmelerini karşılayamayacak kadar engelli olması durumu kastedilir. Örneğin. Yürüme engelli yada yatalak hasta olmak gibi.
 3. Psikolojik hastalıklar denildiğinde ise; Paranoya, şizofreni, manik depresif gibi rahatsızlıklar akla gelmektedir.

Ayrıca doğuştan zihinsel engelli kişiler de kendi işlerini yapamayan özürlü kişiler sınıfına alınır. Sonuç olarak eğer yukarıda bahsedilen hastalıklar söz konusu ise kişi mahkeme tarafından tayin edilen bir vekil isteme hakkına sahip olur.

Eğer aşağıdaki husular vuku bulduğunda

Mal ve miras konularında kişinin haklarını savunmaktır. Bunun içine banka hesabı, gelir-giderler, kişinin borçları v.s girer.
Bu hakları savunmak şu durumlarda söz konusu olur:

 1. Birinci durum, kişinin kendi rızası ile örneğin kişinin banka hesabından kendisinin para çekebilmesi v.s.
 2. İkinci durum, kişinin rızasına aykırı olarak mehkemenin kararıyla yapılabilir. Bu durum vekilin rızası ve haberi olmadan hiçbir işlem yapılamaz. Örneğin kişinin kendi adına hesabı var ama kendi parasını kendisinin çekme ve kullanma hakkı yok. Böyle bir durum şu şekilde doğabilir: Hasta olan kişi parasını idere edemiyorsa, devamlı ödeyemeyeceği borçlar yapıyorsa v.s

Mahkeme Tarafından Vekil Tayin Edilmesi için Yapılması Gerekenler:

Bahsedilen hastalıklardan birisine sahip olan kişi, kendi iradesiyle vekil tayin etmek isterse öncelikle ikametgahının bağlı olduğu mahkemeye bir dilekçeyle ( ki bu dilekçe kendisi tarafından ya da başka birinin yardımıyla, örneğin hastane görevlileri, doktorlar, aile üyeleri v.s doldurabilinir. ) başvuru yapılması yeterlidir.
Bu dilekçeye kişinin hastalığı ile ilgili doktor raporu da ilave edilmelidir. Eğer bu raporların faturası kişi için pahalı oluyorsa, mahkeme tarafından bir bilirkişi tayin edilmesi imkanı vardır. Bu dilekçe mahkemeye ulaştıktan sonra, dilekçeyi veren kişinin birde sözlü olarak dinlenmesi yapılır.
Eğer hasta kişi, hastalığı nedeniyle evden çıkamıyacak durumdaysa görüşme hakim tarafından ev ziyareti olarak gerçekleştirilir. Bu konuşma muhakkak hakim tarafından gerçekleştirilir ve konuşmadan sonra tayin edilecek vekilin hangi görevler çerçevesinde çalışacağı saptanır.

Vekilin Görev Alanına Neler Girmez?

 • Ev temizliği
 • alışveriş yapmak
 • kişinin bedensel bakımı
 • refakatçılık